29 NSCR 60/2011
Datum rozhodnutí: 27.10.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY KSOS 36 INS 4327/2011 29 NSČR 60/2011-A-29
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a JUDr. Petra Gemmela v insolvenční věci dlužníka Ludvíka Kusáka , narozeného 5. července 1954, bytem v Dubicku, Družstevní 202, PSČ 789 72, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 36 INS 4327/2011, o insolvenčním návrhu dlužníka, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. dubna 2011, č. j. KSOS 36 INS 4327/2011, 3 VSOL 216/2011-A-9, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í:

Dlužník podal dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Olomouci, které posléze, podáním ze dne 17. října 2011, došlým soudu 18. října 2011, vzal v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele zastavil dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. října 2011

JUDr. Zdeněk Krčmář, v. r.
předseda senátu
Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová