29 NSCR 44/2017
Datum rozhodnutí: 28.02.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY KSHK 42 INS 9306/2011
originál 29 NSČR 44/2017-B-71


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníka Štefana Heráka , narozeného 22. listopadu 1976, bytem v Dobrušce, Kostelní 7, PSČ 518 01, zastoupeného Mgr. Kamilou Kačerovou, advokátkou, se sídlem v Dobrušce, Opočenská 531, PSČ 518 01, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 42 INS 9306/2011, o způsobu řešení úpadku, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. září 2016, č. j. KSHK 42 INS 9306/2011, 2 VSPH 1411/2016-B-57, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í :
V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Praze k odvolání dlužníka potvrdil usnesení Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen insolvenční soud ) ze dne 3. června 2016, č. j. KSHK 42 INS 9306/2011-B-46, jímž insolvenční soud zrušil schválené oddlužení dlužníka Štefana Heráka a na jeho majetek prohlásil konkurs.
Usnesení odvolacího soudu napadl dlužnik dovoláním (B-61), které vzal posléze zpět podáním ze dne 6. února 2017 (B 67).
Nejvyšší soud tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu dlužníka zastavil dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. února 2017

Mgr. Milan P o l á š e k
předseda senátu