29 NSCR 44/2014
Datum rozhodnutí: 30.04.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř., § 243f odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSBR 30 INS 15996/2013 29 NSČR 44/2014-A-23


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužnice Ing. Magdy Hamanové, narozené 29. dubna 1957, bytem v Josefově, Horní 15, PSČ 696 21, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 30 INS 15996/2013, o insolvenčním návrhu dlužnice, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. listopadu 2013, č. j. KSBR 30 INS 15996/2013, 2 VSOL 1014/2013-A-16, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) usnesením ze dne 18. září 2013, č. j. KSBR 30 INS 15996/2013-A-9, zastavil řízení o insolvenčním návrhu dlužnice pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení.
K odvolání dlužnice Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným rozhodnutím usnesení insolvenčního soudu potvrdil.
Usnesení odvolacího soudu napadla dlužnice dovoláním (č. l. A-18), které vzala posléze zpět podáním došlým insolvenčnímu soudu dne 25. března 2014 (č. l. A-20).
Nejvyšší soud tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu dlužnice zastavil dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 30. dubna 2014
Mgr. Milan Polášek, v.r. předseda senátu
Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS.