29 NSCR 43/2012
Datum rozhodnutí: 26.06.2012
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSOS 14 INS 12809/2011
29 NSČR 43/2012-A-21
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a JUDr. Petra Gemmela v insolvenční věci dlužnice Lenky Humplíkové , narozené 10. října 1959, bytem ve Studénce Butovicích, Arm. generála Ludvíka Svobody 739, PSČ 742 13, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 14 INS 12809/2011, o insolvenčním návrhu dlužnice, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. prosince 2011, č. j. KSOS 14 INS 12809/2011, 1 VSOL 655/2011-A-11, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:


Usnesením ze dne 31. srpna 2011, č. j. KSOS 14 INS 12809/2011-A-6, odmítl Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) insolvenční návrh dlužnice ze dne 14. července 2011.
K odvolání dlužnice Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.
Proti usnesení odvolacího soudu brojila dlužnice podáním označeným zevně jako odvolání , jež podle svého obsahu nemůže než být dovoláním. Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále jen o. s. ř. ), insolvenční soud ji usnesením ze dne 6. dubna 2012, č. j. KSOS 14 INS 12809/2011-A-17, doručeným dovolatelce zvlášť (způsobem upraveným v ustanovení § 50 odst. 1 o. s. ř.) dne 12. dubna 2012, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila do 15 dnů od doručení usnesení.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila ve stanovené lhůtě, ani později; Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 26. června 2012


JUDr. Zdeněk Krčmář, v. r.
předseda senátu


Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová