29 NSCR 31/2012
Datum rozhodnutí: 31.05.2012
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY MSPH 96 INS 6098/2010
29 NSČR 31/2012-P177-27

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a JUDr. Petra Gemmela v insolvenční věci dlužníka Business Angels Investment a. s. , se sídlem v Praze 1, Novém Městě, Václavské náměstí 808/66 , PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 27870430, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 96 INS 6098/2010, o přihlášce pohledávky věřitelky č. 175 , o dovolání věřitelky Bedřišky Platilové , narozené 13. července 1932, bytem v Praze 7, Šmeralova 11, PSČ 170 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. března 2011,
č. j. MSPH 96 INS 6098/2010, 1 VSPH 233/2011-P175-7, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 20. prosince 2010, č. j. MSPH 96 INS 6098/2010-P175-2, odmítl Městský soud v Praze (dále jen insolvenční soud ) přihlášku pohledávky věřitelky č. 175 Bedřišky Platilové (dále jen věřitelka ) ve výši 545.800,-Kč a určil, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitelky v insolvenčním řízení končí.
K odvolání věřitelky Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.
Proti usnesení odvolacího soudu podala věřitelka dne 15. června 2011 dovolání
Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále jen o. s. ř. ), insolvenční soud ji usnesením ze dne 13. března 2012, č. j. MSPH 96 INS 6098/2010-P-175-15, doručeným dovolatelce zvlášť dne 19. března 2012, mimo jiné vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila do 15 dnů od doručení usnesení.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila ve stanovené lhůtě, ani později; Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolatelce, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které případně vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. května 2012

JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu
Za správnost vyhotovení: Lucie Žouželová