29 NSCR 27/2012
Datum rozhodnutí: 19.04.2012
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY KSOS 31 INS 14804/2011 29 NSČR 27/2012-A-17
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a JUDr. Petra Gemmela v insolvenční věci dlužnice Aleny Snitkovské , narozené 13. května 1971, bytem ve Velkých Karlovicích 863, PSČ 756 06, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 31 INS 14804/2011, o insolvenčním návrhu dlužnice, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. prosince 2011, č. j. KSOS 31 INS 14804/2011, 1 VSOL 663/2011-A-10, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í:


Usnesením ze dne 26. srpna 2011, č. j. KSOS 31 INS 14804/2011-A-4, odmítl Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ), odkazuje na ustanovení § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), insolvenční návrh dlužnice ze dne 18. srpna 2011, doručený insolvenčnímu soudu dne 19. srpna 2011.
V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Olomouci k odvolání dlužnice potvrdil usnesení insolvenčního soudu.
Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání.
Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále jen o. s. ř. ), insolvenční soud ji usnesením ze dne 15. února 2012, č. j. KSOS 31 INS 14804/2011-A-13, doručeným dovolatelce zvlášť dne 20. února 2012, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila do 30 dnů od doručení usnesení.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila ve stanovené lhůtě, ani později; Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolatelce se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 19. dubna 2012

JUDr. Zdeněk Krčmář, v. r.
předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová