29 NSCR 194/2016
Datum rozhodnutí: 24.11.2016
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSLB 76 INS 1938/2011 originál 29 NSČR 194/2016-B-85


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Gemmela v insolvenční věci dlužníka Tiskárna Ralsko, s. r. o. , se sídlem v Mimoni, ul. Malá 168/III, identifikační číslo osoby 49101986, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci, pod sp. zn. KSLB 76 INS 1938/2011, o zrušení konkursu, o dovolání věřitelky Mgr. Lenky Parsons , narozené 18. prosince 1974, bytem v Liberci, Nad Školou 1384, PSČ 463 11, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. září 2012, č. j. KSLB 76 INS 1938/2011, 3 VSPH 1166/2012-B-39, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :


Usnesením ze dne 10. dubna 2012, č. j. KSLB 76 INS 1938/2011-B-23, Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci (dále jen insolvenční soud ), zrušil konkurs na majetek dlužníka Tiskárna Ralsko, s. r. o., z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující.
Proti tomuto rozhodnutí podala věřitelka (Mgr. Lenka Parsons) odvolání, které insolvenční soud usnesením ze dne 29. června 2012, č. j. KSLB 76 INS 1938/2011-B-30, odmítl pro opožděnost (bod I. výroku) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (bod II. výroku).
K odvolání věřitelky Vrchní soud v Praze napadeným rozhodnutím usnesení insolvenčního soudu potvrdil v bodu I. výroku (první výrok) a v bodu II. výroku je zrušil (druhý výrok).
Usnesení odvolacího soudu napadla věřitelka dovoláním (B-41), které vzala posléze v plném rozsahu zpět podáním ze dne 4. listopadu 2016 (B-83).
Nejvyšší soud tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky zastavil dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2012) se podává z bodu 7., článku II., zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolatelce a dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. listopadu 2016

Mgr. Milan P o l á š e k
předseda senátu