29 NSCR 132/2015
Datum rozhodnutí: 28.01.2016
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSOS 14 INS 16802/2015 originál 29 NSČR 132/2015-A-10


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Jiřího Zavázala v insolvenční věci dlužníka Jiřího Neubauera , narozeného 10. prosince 1986, bytem v Železném Brodu, Jiráskovo nábřeží 715, PSČ 468 22, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 14 INS 16802/2015, o insolvenčním návrhu dlužníka, o návrhu Krajského soudu v Ostravě na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému insolvenčnímu soudu, takto:

Věc vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 14 INS 16802/2015, se přikazuje podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ústí nad Labem.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně 28. ledna 2016

JUDr. Zdeněk K r č m á ř
předseda senátu