29 NSCR 13/2012
Datum rozhodnutí: 31.10.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY MSPH 93 INS 2456/2010 29 NSČR 13/2012-A-284
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Gemmela v insolvenční věci dlužníka HÁJEK a. s., se sídlem v Praze 1, Na Poříčí 42/1052, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 25720074, zastoupeného JUDr. Petrem Voříškem, Ph. D., LL. M., advokátem, se sídlem v Praze 7, Přístavní 321/14, PSČ 170 00, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 93 INS 2456/2010, o insolvenčním návrhu věřitelů 1/ České spořitelny, a. s. , se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 45244782, zastoupené Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Týn 1049/3, PSČ 110 00, 2/ Kortestona plus s. r. o., se sídlem v Praze 5 - Jinonicích, Za Zámečkem 744/9, PSČ 158 00, identifikační číslo osoby 28982622, zastoupeného JUDr. Petrem Hromkem, Ph. D., advokátem, se sídlem v Praze 2 - Vinohradech, Vinohradská 30, PSČ 120 00, 3/ ITC INVEST & TRADE CONSULTING s. r. o. , se sídlem v Praze 2 - Vinohradech, Rubešova 83/10, PSČ 120 00, identifikační číslo osoby 29039762, 4/ KOMTERM, a. s. , se sídlem Praze 4, Bělehradská 55/15, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 26760738, zastoupeného Mgr. et Mgr. Janem Rabasem, advokátem, se sídlem v Praze 2 - Vinohradech, Vinohradská 343/6, PSČ 120 00 a 5/ JUDr. Josefa Cupky , advokáta, se sídlem v Praze 2, Trojanova 18, PSČ 120 00, jako insolvenčního správce dlužníka BK - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o., identifikační číslo osoby 26416115, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. září 2011,
č. j. MSPH 93 INS 2456/2010, 2 VSPH 859/2011-A-271, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 10. června 2011, č. j. MSPH 93 INS 2456/2010-A-247, Městský soud v Praze (dále jen insolvenční soud ) na základě insolvenčních návrhů v záhlaví označených věřitelů mimo jiné zjistil úpadek dlužníka a insolvenčním správcem ustanovil Ing. Lee Loudu (body I. a II. výroku).
K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 8. září 2011, č. j. MSPH 93 INS 2456/2010, 2 VSPH 859/2011-A-271, potvrdil usnesení insolvenčního soudu v bodech I. a II. výroku.
Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání, které posléze vzal zpět podáním datovaným 12. září 2012, došlým dovolacímu soudu 26. září 2012.
Nejvyšší soud na základě tohoto dispozitivního úkonu dlužníka zastavil dovolací řízení dle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. října 2012

JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Žouželová