29 NSCR 128/2015
Datum rozhodnutí: 21.12.2015
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY MSPH 78 INS 24478/2015 originál 29 NSČR 128/2015-A-14


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Gemmela v insolvenční věci dlužníka Wukkolink Czech Investment, s. r. o. , se sídlem v Brně, Mečová 358/8, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 26770857, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 78 INS 24478/2015, o insolvenčním návrhu věřitele Glory Daze Associated S. A. , se sídlem Road Town, Tortola, Porter Road 33, P. O. Box 3169 PMB 103, Britské Panenské ostrovy, zastoupeného Mgr. Karlem Somolem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Karlovo náměstí 671/24, PSČ 110 00, o přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému insolvenčnímu soudu, takto:


Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 78 INS 24478/2015 se přikazuje z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Brně.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 občanského soudního řádu neobsahuje usnesení odůvodnění, neboť se zcela vyhovuje návrhu, kterému nikdo neodporoval.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. prosince 2015

JUDr. Jiří Zavázal předseda senátu