29 NSCR 126/2015
Datum rozhodnutí: 19.12.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSOS 8 INS 3122/2011 originál 29 NSČR 126/2015-B-58


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v insolvenční věci dlužnice Silvie Malyszové, narozené 20. dubna 1976, bytem v Mostech u Jablunkova 369, PSČ 739 98, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 8 INS 3122/2011, o zrušení schváleného oddlužení, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 8. července 2015, č. j. KSOS 8 INS 3122/2011, 1 VSOL 105/2015-B-48, takto:


Dovolací řízení se zastavuje .

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 9. prosince 2014, č. j. KSOS 8 INS 3122/2011-B-31, zrušil Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) schválené oddlužení dlužnice Silvie Malyszové (bod I. výroku), prohlásil konkurs na majetek dlužnice (bod II. výroku), určil, že konkurs bude projednán jako nepatrný (bod III. výroku) a že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku) a uložil insolvenčnímu správci, aby ve lhůtě 20 dnů předložil soudu zprávu o hospodářské situaci dlužnice ke dni prohlášení konkursu (bod V. výroku).
K odvolání dlužnice Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.
Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání.
Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu dále jen o. s. ř. ), insolvenční soud ji usnesením ze dne 3. listopadu 2015, č. j. KSOS 8 INS 3122/2011-B-53, doručeným dovolatelce zvlášť (způsobem upraveným v ustanovení § 50 odst. 1 o. s. ř.) dne 5. listopadu 2015 (srov. doručenku u B-53), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila do 15 dnů od doručení tohoto usnesení.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka (přes poučení o následcích nečinnosti) neodstranila. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. prosince 2015
JUDr. Jiří Zavázal předseda senátu