29 NSCR 11/2010
Datum rozhodnutí: 01.08.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY KSCB 28 INS 2880/2008 29 NSČR 11/2010-B-151
U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Jiřího Zavázala v insolvenční věci dlužníka CBPS s. r. o. , se sídlem v Českých Budějovicích, Žižkova 309/12, PSČ 371 22, identifikační číslo osoby 14502992, zastoupeného JUDr. Jiřím Švihlou, advokátem, se sídlem v Českých Budějovicích, náměstí Přemysla Otakara II 32, PSČ 370 01, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 28 INS 2880/2008, o schválení reorganizačního plánu, o dovolání věřitelů 1/ 1. DEVELOPMENT a. s. , se sídlem v Praze 1, Revoluční 762/13, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 28080041, 2/ TREDET s. r. o. , se sídlem v Praze - Hostivaři, Budapešťská 1491/5, PSČ 102 00, identifikační číslo osoby 28088824 a 3/ ABC Trepka, s. r. o. , se sídlem v Jesenici, Belnická 838, PSČ 252 42, identifikační číslo osoby 45795045, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. července 2009, č. j. KSCB 28 INS 2880/2008, 1 VSPH 343/2009-B-103, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 25. května 2009, č. j. KSCB 28 INS 2880/2008-B-90, Krajský soud v Českých Budějovicích (dále též jen insolvenční soud ) rozhodl, že schvaluje reorganizační plán předložený dlužníkem ze dne 15. března 2009 .
K odvolání věřitelů (1/ 1. DEVELOPMENT a. s., 2/ TREDET s. r. o. a 3/ ABC Trepka, s. r. o.) Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu v tom znění, že se schvaluje reorganizační plán zpeněžením majetkové podstaty ze dne 15. března 2009 předložený dlužníkem .
Proti usnesení odvolacího soudu podali všichni tři výše označení věřitelé dovolání, které posléze vzali zpět (první dovolatel podáním datovaným 12. dubna 2012, došlým insolvenčnímu soudu 24. července 2012, druhý dovolatel podáním datovaným 8. června 2012, došlým insolvenčnímu soudu 24. července 2012 a třetí dovolatel podáním datovaným 15. května 2012 došlým insolvenčnímu soudu 16. května 2012.
Nejvyšší soud tudíž na základě těchto dispozitivních úkonů zastavil dovolací řízení dle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolatelům, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které případně vstoupilo do insolvenční ho řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 1. srpna 2012 JUDr. Zdeněk K r č m á ř , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Petra Prachařová