29 NSCR 106/2015
Datum rozhodnutí: 29.10.2015
Dotčené předpisy: § 128 odst. 2 IZ.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSCB 41 INS 34206/2014 originál 29 NSČR 106/2015-A-23


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v insolvenční věci dlužnice Pavlíny Jindrové , narozené 21. dubna 1973, bytem ve Vilicích 13, PSČ 391 43, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 41 INS 34206/2014, o insolvenčním návrhu dlužnice, o dovolání dlužnice zastoupené JUDr. Vlastimilem Voleským, advokátem, se sídlem v Praze 5 - Smíchově, Staropramenná 3117/17, PSČ 150 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. července 2015, č. j. KSCB 41 INS 34206/2014, 1 VSPH 548/2015-A-14, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 12. ledna 2015, č. j. KSCB 41 INS 34206/2014-A-7, odmítl Krajský soud v Českých Budějovicích (dále jen insolvenční soud ) insolvenční návrh dlužnice Pavlíny Jindrové.
K odvolání dlužnice Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 27. července 2015, č. j. KSCB 41 INS 34206/2014, 1 VSPH 548/2015-A-14, potvrdil usnesení insolvenčního soudu (první výrok) a určil, že dlužnice nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (druhý výrok).
Dovolání dlužnice proti usnesení odvolacího soudu, jež může být přípustné jen podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), a pro něž neplatí žádné z omezení přípustnosti vypočtených v § 238 o. s. ř., odmítl Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř.
Učinil tak proto, že napadené rozhodnutí je co do závěru, že byl důvod odmítnout insolvenční návrh podle § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), jelikož dlužnice k němu v rozporu s § 104 odst. 1 insolvenčního zákona nepřipojila (ani přes výzvu insolvenčního soudu) seznam svého majetku a závazků, souladné s usnesením Nejvyššího soudu ze dne 20. května 2010, sen. zn. 29 NSČR 22/2009, uveřejněným pod číslem 26/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a s usnesením Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2011, sen. zn. 29 NSČR 13/2009, uveřejněným pod číslem 111/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i s jednoznačnou dikcí § 146 odst. 2 insolvenčního zákona (na který odkázal odvolací soud).
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. října 2015
JUDr. Zdeněk Krčmář předseda senátu