29 NSCR 102/2014
Datum rozhodnutí: 26.11.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY MSPH 96 INS 18470/2012 originál 29 NSČR 102/2014-B-161


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníka MBM, s. r. o. , se sídlem v Praze 2, Bělehradská 858/23, PSČ 120 00, identifikační číslo osoby 61055310, zastoupeného Mgr. Aloisem Šatavou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Truhlářská 1104/13, PSČ 110 00, za účasti Městského státního zastupitelství v Praze , se sídlem v Praze 5, nám. 14. října 2188/9, PSČ 150 00, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 96 INS 18470/2012, o prohlášení konkursu na majetek dlužníka, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. června 2014, č. j. MSPH 96 INS 18470/2012, 2 VSPH 1028/2014-B-112, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :
V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Praze k odvolání dlužníka potvrdil bod I. výroku usnesení ze dne 28. dubna 2014, č. j. MSPH 96 INS 18470/2012-B-77, jímž Městský soud v Praze prohlásil konkurs na majetek dlužníka.
Usnesení odvolacího soudu napadl dlužník dovoláním (č. l. B-127), které vzal posléze zpět podáním ze dne 3. listopadu 2015 (č. l. B-158).
Nejvyšší soud tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu dlužníka zastavil dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. listopadu 2015
Mgr. Milan Polášek předseda senátu