29 NSCR 10/2011
Datum rozhodnutí: 23.03.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY MSPH 90 INS 13830/2010
29 NSČR 10/2011-A-24

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a Mgr. Filipa Cilečka v insolvenční věci dlužníka Light Haus spol. s r. o. , se sídlem v Praze 9 - Libni, Drahobejlova 36, PSČ 190 00, identifikační číslo osoby 25730738, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 90 INS 13830/2010, o insolvenčním návrhu dlužníka, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. prosince 2010,
č. j. MSPH 90 INS 13830/2010, 1 VSPH 1170/2010-A-13, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í:

Dlužník podal dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 21. února 2011, došlým soudu 22. února 2011, vzal v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele zastavil dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.V Brně 23. března 2011

JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r.
předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová