29 INS 33609/2013nuvusmfm numu

íăinłľł 29 '33609120M113-Eí 92 usnesení VS UIL mna g minimem! ML JEMRaman Čechmánek, l'üČ. I9?I Valy 153.21 760 D] Zlín

'wwwmmw Sum, r'--mmHumxmm as -05-2015 M..u' *Hmmm l mmmm

'I-rl-I-

Wmmmfcumm

mi? !Í 3jíííü:íiłjíílilsnesenf vs'ł mmvmu. _ ' Mgr-.Přemysí Janík

Umgmmmm ' ' Hradisko 70'? 'wmhľhmm '-' " 763 26 Luhačovice IWMWHHWM _ . '-

..... ....f ...Š .......................... ..mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v--lv

29INS 33609/2013 vvvvlv v. v. I-I l v... vvvvlvv lvvvvv

B-192 usnesení VS, tisková skupina 38270-512016

ZAPISOVAT.

Lhůta:

1227-15.docx 2016/04/29 07:46:20 Okresní soud ve Zlíně, IČ: 00025097, organizace resortu, ID: OSJIMZL

Typ DS: OVM

Okresní soud ve Zlíně, Dlouhé díly 351, 76302 Zlín, CZ

ID DS: dmcabiw

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

12.05.201612:42:14 12.05.201612:42:15

12.05.201612:42:14 12.05.201612:42:15

12.05.2016 12:53:49

16.05.2016 06:22 13.05.2016 01 :44

Milena Osolsobě 12.05.201612:42:15

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Prudíková Kamila

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-.vv-VI .lv vlvv l-vv 'VII' Ivvlvvlvll vv

29INS 33609/2013 B-192 usnesení VS, tisková skupina 38270-5/2016 ZAPISOVAT. Lhůta:

1227-15.docx 2016/04/29 07:46:20 JUDr. Brož Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , IČ: 72480645, ins. správce, ID: BROŽ JARO801121 1 Typ DS: PFO_INSSPR

Jaroslav Brož-JUDr. Jaroslav Brož anonymizovano , Marie Steyskalové 767/62, 61600 Brno, CZ ID DS: 528uvgw

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 12.05.201612:42:15

Milena Osolsobě 12.05.2016 14:48:07

Zprávu vypravil: Doručeno:

12.05.201612:42:15

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

12.05.2016 14:48:07 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 16.05.2016 06:22 Kontrolu provedl:

13.05.2016 01:44

Prudíková Kamila

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

29INS 33609/2013

vv vvvv II I-vv . v.. Ilvvvv lvl-

B-192 usnesení VS, tisková skupina 38270-5/2016

ZAPISOVAT.

Lhůta:

1227-15.docx 2016/04/29 07:46:20 JUDr. Cupka anonymizovano , anonymizovano , IČ: 14897857, ins. správce, ID: CUPKA JOSE620121 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Cupka-JUDr. anonymizovano Cupka, Trojanova 342/18, 12000 Praha 2, CZ

ID DS: mi9xwmt

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

12.05.201612:42:15

12.05.201612:42:14 12.05.201612:42:15

12.05.2016 12:43:22

16.05.2016 06:21 13.05.2016 01:44

Milena Osolsobě 12.05.201612:43:22

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Prudíková Kamila

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

Ivvv Ivvl lvva l l-v 'VI' v. lvl' Ivvvvv lv

29INS 33609/2013 B-192 usnesení VS, tisková skupina 38270-5/2016 ZAPISOVAT. Lhůta:

1227-15.docx 2016/04/29 07:46:20

Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, ostatní OVM, ID: ČESKÁ REP6963 11

Typ DS: OVM

Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, 15000 Praha 5, CZ ID DS: 49kaiq3

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

12.05.201612:42:11 12.05.201612:42:12

Milena Osolsobě 12.05.201612:42:12

Zprávu vypravil: Doručeno:

12.05.201612:42:10 12.05.201612:42:12

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

12.05.2016 12:43:54 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 16.05.2016 06:21 Kontrolu provedl:

13.05.2016 01:44

Prudíková Kamila

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vllvvvvv vvv .vv

I 'vv-v vv! VI wmv l

29INS 33609/2013 B-192 usnesení VS, tisková skupina 38270-5/2016 ZAPISOVAT. Lhůta:

1227-15.docx 2016/04/29 07:46:20 Celní úřad pro Zlínský kraj, IČ: 71214011, ostatní OVM, ID: CÚ ZLÍNSKÝ KRAJ Typ DS: OVM

Celní úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 4463, 76001 Zlín, CZ

ID DS: hi4nz6h

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 12.05.201612:42:14

Milena Osolsobě 12.05.201612:42:14

Zprávu vypravil: Doručeno:

12.05.201612:42:13 12.05.201612:42:14

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

12.05.2016 13:01 :37 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 16.05.2016 06:22 Kontrolu provedl:

13.05.2016 01:44

Prudíková Kamila

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-le-'li--v- vv-'II lv vvi lv lv 'vvlv Il vvvlvvv I-vl

29INS 33609/2013 B-192 usnesení VS, tisková skupina 38270-5/2016 ZAPISOVAT. Lhůta:

1227-15.docx 2016/04/29 07:46:20 Finanční úřad pro Zlínský kraj, IČ: 72080043, ostatní OVM, ID: FINANČNÍ 72080043 49 Typ DS: OVM

Finanční úřad pro Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín, CZ

ID DS: n69n25y

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 12.05.201612:42:16

Milena Osolsobě 12.05.201612:42:16

Zprávu vypravil: Doručeno:

12.05.201612:42:16

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

12.05.2016 13:40:54 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 16.05.2016 06:21 Kontrolu provedl: Prudíková Kamila

13.05.2016 01:44

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v i v-J'v-wi--v-vvvuv lvl' vvv l l-I

I 'v' lv I-vv lv

29INS 33609/2013 B-192 usnesení VS, tisková skupina 38270-5/2016 ZAPISOVAT. Lhůta:

1227-15.docx 2016/04/29 07:46:20

ýřad práce ČR-krajská pobočka ve Zlíně, IČ: 72496991, obch.náz. kontaktní pracoviště ZIín (Úřad práce Ceské republiky), ostatní OVM, ID: URAD PRAC72496991 6

Typ DS: OVM_REQ

Úřad práce ČR-krajská pobočka ve ZIíně-kontaktní pracoviště ZIín (Úřad práce Čes, Čiperova 5182, 76001 Zlín, CZ

ID DS: iqquzd

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

12.05.201612:42:13 12.05.201612:42:14

Milena Osolsobě 12.05.201612:46:14

Zprávu vypravil: Doručeno:

12.05.201612:42:13 12.05.201612:42:14

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

12.05.2016 12:46:14 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 16.05.2016 06:21 Kontrolu provedl: Prudíková Kamila

13.05.2016 01:44KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

29INS 33609/2013

Ivvlvvv lvvlvv l l lvl 'nvm "vvvv I I-lv

3 VSOL 1227/2015-B-192 usn. VS, tisková skupina 95595-4/2016

SO

Lhůta:

1227-15.docx 2016/04/29 07:46:20 Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, IČ: 64124584, organizace resortu, ID: VZSENOL

Typ DS: OVM

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, 17. listopadu 909/44, 77900 Olomouc, CZ

ID DS: ryhaa8a

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

03.05.2016 16:34:47

03.05.2016 16:34:46 03.05.2016 16:34:47

03.05.2016 16:40:31

05.05.2016 06:31 04.05.2016 02:33

V807 03.05.2016 16:34:47

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Prudíková KamilaSpisová značka:29INS 33609/2013 Identifikace dotazuz38270-5/2016

Datum a čas provedení kontrolyzl2.05.2016 10:36 Kontrolu provedl: Osolsobě Milena

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů prO vyhledání:0 adresátů DS hledána prO:9 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:7 adresátů přístupna DS:7 adresátůAdresát:0kresní soud ve Zlíně, IČ: TYPľorganizace ID:OSJIMZL 00025097, organizace resortu resortu Údaje o schránce: typ:OVM 1D DS:dmcabiW Stav DS Přístupná

Název DS firma: Okresní soud ve Zlíně IČ: 00025097 Adresa: Dlouhé díly /351, 76302 Zlín, CZ

AdresatzJUDr. Brož Jaroslav anonymizovano , nar. Typľins. IDzBROŽ JARO8011 anonymizovano , IČ: 72480645, ins. správce správce Údaje o schránce: tyszFo INSSPR 1D DS:5z8ung Stav Ds Přístupná

Název DS Jaroslav Brož, firma: JUDr. Jaroslav Brož anonymizovano IČ: 72480645 Adresa: Marie Steyskalové 62/767, 61600 Brno, CZ anonymizovano

AdresátzJUDr. Cupka anonymizovano , nar. Typ ins. 1D CUPKA JOSE6201 anonymizovano , IČ: 14897857, ins. SpľáVce správce Údaje o schránce: tyszFo_1NSSPR 1D DS:mi9xwmt Stav Ds Přístupná Název DS anonymizovano Cupka, firma: anonymizovano Cupka-Insolvenční správce IČ: 14897857

Adresa: Trojanova /18, 12000 Praha 2, CZ anonymizovano

Adresatzčeská republika-Česká správa TYPľostatní OVM ID:ČESKÁ REP6963 11 sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:OVM ID DS:49kaiq3 Stav DS Přístupná

Nazev DS firma: Česká správa sociálního zabezpečení IČ: 00006963 Adresa: Křížová 25/1292, 15000 Praha 5, CZ

Adresát:Celní úřad pro Zlínský kraj, IČ: Týp=cetatní OVM 1D:CÚ ZLÍNSKÝ KRAJ 71214011, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:0VM 1D DS:hi4nz6h Stav DS Přístupná

Název DS firma: Celní úřad pro Zlínský kraj IČ: 71214011

Adresa: Zarámí /4463, 76001 Zlín, CZ

AdresatzFínanční úřad pro Zlínský kraj, TYPľostatní OVM IDzFINANČNÍ 72080043 49 IČ: 72080043, ostatní OVM

Údaje o schránce: typ:OVM ID DS:n69nz5y Stav DS Přístupná Název DS firma: Finanční úřad pro Zlínský kraj

IČ: 72080043

Adresa: třída Tomáše Bati /21, 76001 Zlín, CZTisk CCA Group a.s. Strana 1 z 2 AAM112R

Adresátn'Úřad práce ČR-krajská pobočka 'ľYPľostat1ú_
Údaje o schránce: typ:OVM_REQ ID Dsziqquzd Stav DS Přístupná Název DS firma: Úřad práce ČR-krajská pobočka ve Zlíně-kontaktní pracoviště Zlín (Úřad práce Ceske republiky) 1Č: 72496991

Adresa: Čiperova /5182, 76001 Zlín, cz

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS prO:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena proz2 adresátů

Adresátzčechmánek anonymizovano , anonymizovano , ivan podnikajíc: 1D:ČECHMÁNROMA020371 1 IC: 46284176, podnikající FO í FO Hledáno v DS:typ: PFO, Čechmánek, Ro anonymizovano , 46284176 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR AdresátzMgr. Janík Přemysl, fyzická 431 fyzická IDzJANÍK PŘEM 1 Hledáno v DS:typ: FO, Janík, Přemysl Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 2 z 2 AAM112R

Spisová značka:29INS 33609/2013 Identifikace dotazuz95595-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:03.05.2016 14:30 Kontrolu provedl : V807

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů prO vyhledání:0 adresátů DS hledána prO:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:1 adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátn'Vrchní státní zastupitelství v 'Týpľorganizatra ID:VZSENOL

Olomouci, IČ: 64124584, resortu organizace resortu Údaje o schránce: typ:OVM 1D DS:ryhaa8a Stav DS Přístupná Název DS firma: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci 1Č: 64124584Adresa: 17. listopadu 44/909, 77900 Olomouc, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS prO:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R