29 INS 26985/2013-B-27
29 INS 26985/2013-B-27

26985/2013-povolení Výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty-29 INS J UDr. Bruknerova a) zveřejnit V insolvenčním rejstříku b) doručit dlužnlku

C) doručit IS d) doručit poštou žadatelům-adresy V žádosti Viz žádost

Krajský soud V Brně dne 11.5.2016

J UDr. Vlasta BrukneroVa soudce

-u-.fu ł-Il"

-ucmm DDULAETHICH sumu Tim!-KSBR 29 INS 26985120] 3-B-2? usnesení 30!

[a !1111111111IMIIHIHIWIMW

Ú' 5 115-1*'-u-

JusefTesař, mě. 191'3 sídl. E. Beneše 63124 T96 03 Prostějov ' d 53 ; F T; ('41 /L v, = mmmłm _ m ,Qfüá f/c.

WM*** *Jr/MV W.mu-:mnmmv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-...v

29INS 26985/2013 vvvlvv vliv v. vv-v vv-v Ivvvvvvv

B-27 usnesení 30/5, tisková skupina 33090-512016

LHŮTA

Lhůta: 30.05.2016

26985-2013-povolenívýjimk 2016/05/11 10:00:28 JUDr. Hanáček anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66240743, ins. správce, ID: HANÁČEKARNO 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Hanáček-JUDr. anonymizovano Hanáček, třída Kpt. Jaroše 1936/19, 60200 Brno, CZ

ID DS: yspxzcy

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

11.05.2016 19:01 :21

11.05.2016 19:01 :21

12.05.2016 11 :28:55

16.05.2016 06:19 13.05.2016 00:59

Milena Osolsobě 12.05.201611:28:55

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Prudíková Kamila

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

29INS 26985/2013 vv I "-vvv lvvv v!-v v lvlvlvvlvvl l

B-27 usnesení 30/5, tisková skupina 33090-5/2016

LHŮTA

Lhůta: 30.05.2016

26985-2013-povolenívýjimk 2016/05/11 10:00:28 JUDr. Pavlů Ivo, IČ: 66203643, advokát, ID: PAVLŮ_IVO_000000 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Ivo Pavlů-Pavlů Ivo, JUDr., advokát, nám. T. G. Masaryka 121/11, 79601 Prostějov, CZ

ID DS: buignvv

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

11.05.2016 19:01 :24 11.05.201619:01:24

11.05.2016 19:01 :23 11.05.201619:01:24

12.05.201610:46:14

16.05.2016 06:20 13.05.2016 00:59

Milena Osolsobě 12.05.201610:46:14

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Prudíková KamilaSpisová značkaz29INS 26985/2013 Identifikace dotazuz33090-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:11.05.2016 16:58 Kontrolu provedl: Osolsobě Milena

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupna DS:2 adresátůAdresátzJUDr. Hanáček anonymizovano , nar. Typľins. IDzHANÁČEKAR anonymizovano , IČ: 66240743, ins. správce správce Údaje o schránce: typzpF0_INSSPR ID DS:yspxzcy Stav DS Přístupná Nazev DS anonymizovano Hanáček, firma: anonymizovano Hanáček-Insolvenční správce IČ: 66240743

Adresa: Tř. kpt. Jaroše /19, 60200 Brno, CZ anonymizovanoAdresátzJUDr. Pavlů Ivo, IČ: 66203643, Typľadvokát 1D:PAVLŮ__1VO_000000 1 advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:buignvv Stav DS Přístupná

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzTesař anonymizovano , anonymizovano , IČ: T31 podnikajíc IDzTESAŘ JOSE270678 1 62863916, podnikající FO í FO

Hledáno V DS:typ: PFO, Tesař, Jo anonymizovano , 62863916

Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R