29 INS 21550/2014mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-'uv-lvl . 'vv' lllvuvvv vvllvl lvllvll

29INS 21550/2014 B-62 (usnesení VS) UR, tisková skupina 4970-5/2016 LHŮTA Lhůta: 20.06.2016

2 VSPH 2206-14 změna odmí 2016/05/03 12:02:00

štancl-insolvence v.o.s., IČ: 29105048, obch.náz. insolvenční správce, ins. správce, ID: ŠTANCL 1

Typ DS: P0

štancl-insolvence v.o.s., Kollárova 619/44, 30100 Plzeň, CZ

ID DS: fags3vw

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

20.05.2016 11:26:26 20.05.2016 11 :26:26

Ludmila Urbanová 23.05.2016 09:54:42

Zprávu vypravil:

Doručeno:

20.05.2016 11:26:26 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

20.05.2016 11:26:26 23.05.2016 09:54:42

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

26.05.2016 08:32 Kontrolu provedl: Tolmanová Šárka

24.05.2016 00:34

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

"-J'v-'li--v-vlvlll

v v .vv lvvv v-vl v I I lvvvvvlv I l

29INS 21550/2014 B-62 (usnesení VS) UR, tisková skupina 4970-5/2016 LHŮTA Lhůta: 20.06.2016

2 VSPH 2206-14 změna odmí 2016/05/03 12:02:00 JS Petrol s.r.o., IČ: 25210271, právnická, ID: JS PETROL S.25210271 Typ DS: PO

JS Petrol s.r.o., Doudlevecká 901/33, 30100 Plzeň, CZ

ID DS: ykpec4k

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 20.05.2016 11:26:34

Ludmila Urbanová 20.05.2016 11:57:27

Zprávu vypravil:

Doručeno:

20.05.2016 11:26:34 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-|i příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

20.05.2016 11 :26:34 20.05.2016 11 :57:27

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

23.05.2016 09:45 Kontrolu provedl: Tolmanová Šárka

21.05.2016 02:04Spisová značka:29INS 21550/2014

Identifikace dotazuz4970-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:20.05.2016 10:36 Kontrolu provedl: Urbanová Ludmila

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátů

Adresátzštancl-insolvence v.o.s., IČ: Typľins. 29105048, obch.náz. insolvenční SPľáVCG správce, ins. správce

Údaje o schránce: tyszO ID DS:fags3vw Název DS firma: štancl-insolvence v.o.s. IČ: 29105048 Adresa: Rybářská 1/1005, 30100 Plzeň, CZ

AdresátzJS Petrol s.r.o., IČ: 25210271, Typľprávnická právnická Údaje o schránce: typzpo

JS Petrol s.r.o.

ID DS:ykpec4k Název DS firma: IČ: 25210271

Adresa: Doudlevecká 33/901, 30100 Plzeň, CZ

1D:šTANCL

Stav DS Přístupná

ID:JS PETROL 8.25210271

Stav DS Přístupnánepřístupná DS:O adresátůnově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk

KSZPCPM Strana 1 z 1

AAM112R