29 Cdo 644/2007
Datum rozhodnutí: 20.03.2007
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.29 Cdo 644/2007

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobce Ing. P. D., zastoupeného Mgr. Tomášem Linhou, advokátem se sídlem v Praze 2, Šafaříkova 7, PSČ 120 00, proti žalovaným 1) Ing. V. H. a 2) J. H., o zaplacení 5,000.000,- Kč ze směnky, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 47 Cm 96/2003, o dovolání obou žalovaných proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. června 2005, č. j. 9 Cmo 182/2005 171, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
O d ů v o d n ě n í :

Dovolatelé podali dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 18. ledna 2007, doručeným Nejvyššímu soudu 8. února 2007, vzali v plném rozsahu zpět s odůvodněním, že námitky uplatňované v dovolání jsou předmětem ústavní stížnosti podávané Ústavnímu soudu a tudíž považují dovolání za nadbytečné.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 20. března 2007

JUDr. Ivana Štenglová
předsedkyně senátu