29 Cdo 562/2014
Datum rozhodnutí: 13.12.2016
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.29 Cdo 562/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v právní věci žalobce D. M. , zastoupeného JUDr. Hanou Kapitánovou, advokátkou, se sídlem v Plzni, sady 5. května 296/36, PSČ 301 00, proti žalovaným 1) Z. V. , a 2) Š. K o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 48 Cm 150/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 30. října 2013, č. j. 9 Cmo 255/2013-88, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. května 2016, č. j. 29 Cdo 562/2014-131, se v záhlaví opravuje tak, že příjmení druhé žalované správně zní K .

O d ů v o d n ě n í :
V záhlaví shora označeného rozsudku Nejvyššího soudu bylo místo správného příjmení druhé žalované K. uvedeno její předchozí příjmení V. , které druhá žalovaná užívala do dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu jejího manželství (do 7. května 2015).
Předseda senátu proto tuto zřejmou nesprávnost opravil postupem dle § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. prosince 2016

JUDr. Jiří Z a v á z a l
předseda senátu