29 Cdo 5225/2009
Datum rozhodnutí: 25.08.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.29 Cdo 5225/2009U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně

doc. JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele
R. J. Z.
, zastoupeného Mgr. Zuzanou Horákovou, advokátkou, se sídlem v Praze 1, Palác Myslbek, Ovocný Trh 8/1096, PSČ 110 00, za účasti

1/

SPP Bohemia a. s.,
se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 00, identifikační číslo 25 33 61 69, zastoupené JUDr. Pavlem Šafářem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Široká 36/5, PSČ 110 00,
2/ K. K.
, a
3/ Ing. F. K.
, obou zastoupených Mgr. Janem Hrazdirou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00, o určení, že K. K. není předsedou a Ing. F. K. není místopředsedou představenstva společnosti SPP Bohemia a. s., a o zdržení se jednání, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 75 Cm 140/2007, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. června 2009, č. j. 7 Cmo 348/2008-249, takto:


I. Dovolací řízení
se zastavuje
.

II. Žádný z účastníků
nemá
právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze podal navrhovatel dovolání, které následně podáním ze dne 14. července 2010, doručeným Nejvyššímu soudu dne 4. srpna 2010, vzal zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5,

§ 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu, když dovolatel procesně zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak společnost SPP Bohemia a. s. se práva

na náhradu nákladů dovolacího řízení vzdala a K. K. a Ing. F. K. podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 25. srpna 2010doc. JUDr. Ivana Š t e n g l o v á

předsedkyně senátu