29 Cdo 5168/2007
Datum rozhodnutí: 28.02.2008
Dotčené předpisy:

29 Cdo 5168/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Petra Šuka a JUDr. Hany Gajdziokové, v konkursní věci úpadkyně M. P., o schválení konečné zprávy o zpeněžování majetku z konkursní podstaty a o vyúčtování odměny a výdajů správce konkursní podstaty, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 39 K 39/2003, o dovolání Ing. M. K., správce konkursní podstaty úpadkyně, zastoupeného JUDr. M. B., advokátem, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. července 2007, č. j. 2 Ko 61/2007-485, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:


Správce konkursní podstaty úpadkyně podal dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 14. ledna 2008, došlým Nejvyššímu soudu 18. ledna 2008, vzal v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení zastavil podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně 28. února 2008


JUDr. Zdeněk K r č m á ř


předseda senátu