29 Cdo 5089/2007
Datum rozhodnutí: 28.08.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Cdo 5089/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Ivany Štenglové a Mgr. Petra Šuka v právní věci žalobkyně C. I., s. r. o., , zastoupené Mgr. V. T., advokátem, , proti žalované obci D. n. B., , zastoupené Mgr. J. H., advokátkou, , o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 30 Cm 192/2001, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. května 2007, č.j. 7 Cmo 398/2006-381, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Olomouci podala žalovaná dovolání, které podáním ze dne 25. července 2008, došlým Nejvyššímu soudu 31. července 2008, vzala zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu, když žalovaná procesně zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno a žalobkyně se práva na náhradu nákladů dovolacího řízení výslovně vzdala.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. srpna 2008

JUDr. Petr G e m m e l

předseda senátu