29 Cdo 5001/2007
Datum rozhodnutí: 08.12.2011
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
29 Cdo 5001/2007


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce J. S., zastoupeného JUDr. Michalem Kačmaříkem, advokátem se sídlem v Moravské Ostravě, Poštovní 2, PSČ 702 00, proti žalovanému P. H., zastoupenému Mgr. Petrou Faldynovou, advokátkou se sídlem v Lichnově u Nového Jičína 19, PSČ 742 75, o zaplacení 312.000,- Kč a 200.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 21 Cm 324/2000, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. března 2006, č. j. 8 Cmo 117/2004 125, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. července 2008, č. j. 29 Cdo 5001/2007-174, se opravuje tak, že chybně uvedené datum vydání rozhodnutí v Brně dne 29. července 2008 se nahrazuje správným datem 29. července 2009 .

Odůvodnění:

Ve výše označeném usnesení Nejvyššího soudu je nesprávně uvedeno datum jeho vydání v Brně dne 29. července 2008 .
Předsedkyně senátu 29 Cdo Nejvyššího soudu proto v intencích § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tuto zřejmou nesprávnost opravila způsobem uvedeným ve výroku.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. prosince 2011

doc. JUDr. Ivana Štenglová
předsedkyně senátu