29 Cdo 5/2011
Datum rozhodnutí: 05.06.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.





MSPH 99 INS 2579/2009


99 ICm 285/2010

29 ICdo 5/2011


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobkyně
T Machinery a. s.
, se sídlem v Ratíškovicích 1285, PSČ 696 02, identifikační číslo osoby 63478773, zastoupené JUDr. Ivem Jandou, Ph.D., advokátem, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 8, PSČ 110 00, proti žalované
Mgr. M. C
., advokátce, jako insolvenční správkyni dlužnice CZMT a. s., identifikační číslo osoby 25844814, zastoupené Mgr. Ing. Gabrielou Jandovou, advokátkou, se sídlem v Praze 1, Opletalova 57, PSČ 110 00, o vyloučení věcí ze soupisu majetkové podstaty dlužnice, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 99 ICm 285/2010, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 26. května 2011, č. j. 99 ICm 285/2010, 101 VSPH 13/2011-217, takto:


I. Dovolací řízení
se zastavuje
.

II. Žádný z účastníků
nemá
právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:


Proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze podala žalovaná dovolání, které posléze, podáním ze dne 23. srpna 2011, podaným u soudu prvního stupně dne 2. září 2011, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.

O náhradě nákladů řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu, neboť dovolatelka zavinila, že řízení muselo být zastaveno, žalobkyni však v dovolacím řízení podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně 5. června 2012
JUDr. Filip Cileček

předseda senátu