29 Cdo 4568/2015
Datum rozhodnutí: 17.12.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.29 Cdo 4568/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Šukem v právní věci společnosti FOKR Czech s. r. o., se sídlem ve Valašském Meziříčí, Havlíčkova 234/1, PSČ 757 01, identifikační číslo osoby 25873580, zastoupené Mgr. René Gemmelem, advokátem, se sídlem v Ostravě, Poštovní 39/2, PSČ 702 00, za účasti společnosti 1) VARAN TRADING INC., se sídlem Providence, Global Gateway, Rue de la Perle, 1042, Seychelská republika, 2) Ing. T. K., zastoupeného Mgr. René Gemmelem, advokátem, se sídlem v Ostravě, Poštovní 39/2, PSČ 702 00, a 3) Krajského státního zastupitelství v Ostravě, se sídlem v Ostravě, Na Hradbách 21, PSČ 729 01, o zrušení společnosti s likvidací, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 24 Cm 80/2012, o dovolání Ing. T. K. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. června 2015, č. j. 5 Cmo 164/2015-194, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu podal Ing. T. K. dovolání, které posléze, podáním ze dne 20. listopadu 2015, doručeným soudu prvního stupně dne 25. listopadu 2015, vzal v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), ve znění účinném od 1. ledna 2013, zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. prosince 2015

JUDr. Petr Š u k
předseda senátu