29 Cdo 4543/2010
Datum rozhodnutí: 21.12.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 146 odst. 2 o. s. ř.
29 Cdo 4543/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně doc. JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele Ing. L. H. , za účasti obchodní společnosti HR a VA s. r. o. , se sídlem v Kardašově Řečici, ul. Míru 235, identifikační číslo 62 50 31 71, o zápis změn do obchodního rejstříku, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. F 20385/2007, C 4681/7, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. února 2009, č. j. 14 Cmo 408/2008-208, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému usnesení podal navrhovatel dovolání, které následně podáním doručeným u Krajského soudu v Českých Budějovicích dne 11. listopadu 2010 vzal zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu, když dovolatel procesně zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, a zúčastněné obchodní společnosti podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. prosince 2010
doc. JUDr. Ivana Š t e n g l o v á předsedkyně senátu