29 Cdo 4314/2009
Datum rozhodnutí: 23.02.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
29 Cdo 4314/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně doc. JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a Mgr. Filipa Cilečka v právní věci žalobkyně D. a. s. , zastoupené JUDr. M. O., advokátkou, proti žalovaným 1) P. I. s. r. o. , 2) Ing. J. P. , a 3) M. P. , zastoupenému Mgr. P. S., advokátem, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 47 Cm 111/2005, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. dubna 2009, č. j. 9 Cmo 487/2008-515, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Proti v záhlaví označenému rozsudku podala žalobkyně dovolání, které posléze, podáním ze dne 5. února 2010, vzala v celém rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.
Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu, když žalobkyně zpětvzetím dovolání zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, a třetí žalovaný se práva na náhradu nákladů dovolacího řízení vzdal.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. února 2010

doc. JUDr. Ivana Štenglová předsedkyně senátu