29 Cdo 4189/2007
Datum rozhodnutí: 31.10.2007
Dotčené předpisy:

29 Cdo 4189/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobce Ing. R. F., zastoupeného advokátkou, proti žalovanému Ing. A. Š., zastoupenému advokátem, o zaplacení částky 80.000,- Kč s postižními právy ze směnky, vedené u Krajského soudu v O. pod sp. zn. 30 Cm 100/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v O. ze dne 22. února 2006, č.j. 7 Cmo 252/2005-72, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Vrchní soud v O. rozsudkem ze dne 22. února 2006, č.j. 7 Cmo 252/2005-72, potvrdil rozsudek ze dne 29. září 2004, č.j. 30 Cm 100/2004-37, jímž Krajský soud v O. ponechal v platnosti směnečný platební rozkaz ze dne 1. února 2002, č.j. 3 Sm 364/2001-12, jímž - mimo jiné - uložil žalovanému zaplatit žalobci 80.000,- Kč s 6% úrokem od 1. října 2000 do zaplacení, částku 266,66 Kč a náklady řízení.


Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, namítaje, že soudy obou stupňů ve věci jednaly a rozhodly v jeho nepřítomnosti, ačkoli se z jednání řádně a včas omluvil. Zásadní právní význam rozhodnutí odvolacího soudu shledává v tom, že postupem soudů obou stupňů byl poškozen na svých právech, založených ustanoveními § 123 a § 125 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), pročež nemohl prokázat své tvrzení o zániku pohledávky započtením.


Dovolání žalovaného, které není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) a b) o. s. ř., Nejvyšší soud neshledal - vzhledem k závěrům formulovaným v rozhodnutí uveřejněném pod číslem 32/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a v důvodech rozhodnutí uveřejněného pod číslem 48/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek - přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.; proto je podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalovaného bylo odmítnuto a žalobci podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.


V Brně 31. října 2007

JUDr. Petr Gemmel


předseda senátu