29 Cdo 3970/2013
Datum rozhodnutí: 28.11.2013
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.201229 Cdo 3970/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobce J. S. , zastoupeného JUDr. Josefem Soukupem, advokátem, se sídlem v Praze 4, Otakarova 207/5, PSČ 140 00, proti žalovanému WORLD CAR, spol. s r. o. , se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 4, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 61246450, o vydání věci, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 28 C 198/2006, za účasti JUDr. Olgy Humlové, CSc., LL. M. , se sídlem v Praze 1, Platnéřská 4, PSČ 110 00, insolvenční správkyně žalovaného, jako vedlejší účastnice řízení na straně žalovaného, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. února 2009, č. j. 20 Co 521/2008-106, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:
Proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze podal žalobce dovolání, které posléze, podáním došlým soudu 29. října 2013, vzal v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu zastavil dovolací řízení dle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2012 (dále jen o. s. ř. ).
Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když dovolatel z procesního hlediska zavinil zastavení dovolacího řízení, žalovanému (jenž byl vymazán z obchodního rejstříku bez právního nástupce k 23. říjnu 2013) ani vedlejší účastnici však žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení nevznikly.
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2012) se podává z bodu 7., článku II., zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. listopadu 2013
JUDr. Zdeněk Krčmář předseda senátu