29 Cdo 3859/2016
Datum rozhodnutí: 18.01.2017
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.29 Cdo 3859/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce Harvardský průmyslový holding, a. s. v likvidaci , se sídlem v Praze 4, Ohradní 1159/65, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 44269595, zastoupeného JUDr. Tomášem Chlostem, advokátem, se sídlem v Praze 4, Na Zámecké 574/7, PSČ 140 00, proti žalovanému Victoria Security Printing, a. s. , se sídlem v Praze 4, Ohradní 1159/65, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 15891089, zastoupenému Mgr. Tomášem Pelikánem, advokátem, sídlem v Praze 1, Újezd 450/40, PSČ 118 00, o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 43 C 277/2004, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. dubna 2016, č. j. 54 Co 77/2016-935, takto:


Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 2016, č. j. 29 Cdo 3859/2016-967, se opravuje tak, že se vypouští označení zástupce žalovaného JUDr. Tomášem Pelikánem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Dušní 866/22, PSČ 110 00 a nahrazuje se označením Mgr. Tomášem Pelikánem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Újezd 450/40, PSČ 118 00 .
O d ů v o d n ě n í :
Nejvyšší soud v záhlaví ve výroku označeného usnesení nesprávně označil jako zástupce žalovaného JUDr. Tomáše Pelikána, ačkoliv jeho zástupcem byl dle plné moci udělené dne 2. září 2015, založené na č. l. 861 spisu Mgr. Tomáš Pelikán; proto podle § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, zmíněnou zjevnou nesprávnost opravil.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. ledna 2017

JUDr. Petr Š u k
předseda senátu