29 Cdo 3683/2009
Datum rozhodnutí: 18.05.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.29 Cdo 3683/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně doc. JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobkyně
SWS a. s.
, se sídlem ve Slušovicích, Dostihová 1, okres Zlín, PSČ 763 15, identifikační číslo 63 48 58 26, zastoupené JUDr. Eliškou Hoškovou, advokátkou, se sídlem ve Slušovicích, Padělky 554, PSČ 763 15, proti žalovaným
1) ALL Electronics a. s.
, se sídlem v Praze 4, Machkova 1645, PSČ 149 00, identifikační číslo 26 19 69 21 a
2) Ing. K.Š
., zastoupenému JUDr. Miroslavou Ohlídalovou, advokátkou, se sídlem v Prostějově, Žižkovo nám. 19, PSČ 796 01, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 55 Cm 37/2008, o dovolání druhého žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 1. dubna 2009, č. j. 5 Cmo 51/2009-136, takto:


I. Dovolací řízení
se zastavuje.

II. Žádný z účastníků
nemá právo
na náhradu nákladů dovolacího řízení.O d ů v o d n ě n í:


Proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze podal druhý žalovaný dovolání, které posléze, podáním ze dne 28. dubna 2010, doručeným téhož dne Nejvyššímu soudu, vzal v celém rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), zastavil.

O náhradě nákladů řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř., když žalobkyně i druhý žalovaný se práva na náhradu nákladů dovolacího řízení vzdali.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 18. května 2010

doc. JUDr. Ivana Š t e n g l o v á
předsedkyně senátu