29 Cdo 363/2008
Datum rozhodnutí: 27.11.2008
Dotčené předpisy:
29 Cdo 363/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Filipa Cilečka v právní věci žalobkyně T. T. P. G., zastoupené Mgr. P. P., advokátem, proti žalovanému JUDr. J. M., advokátu, jako správci konkursní podstaty úpadkyně M. spol. s r. o., zastoupenému JUDr. Z. Š., advokátkou, o určení pravosti pohledávky, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 20 Cm 193/2000, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 6. září 2007, č. j. 13 Cmo 392/2006-211, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které podáním ze dne 13. listopadu 2008, doručeným Nejvyššímu soudu 26. listopadu 2008, vzala zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu, když žalobkyně procesně zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno a žalovanému podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. listopadu 2008

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu