29 Cdo 3513/2008
Datum rozhodnutí: 10.09.2008
Dotčené předpisy: § 164 předpisu č. 99/1963Sb., § 236 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Cdo 3513/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Filipa Cilečka a Mgr. Petra Šuka rozhodl v právní věci žalobce Ing. I. E., proti žalovaným 1/ JUDr. J. K., 2/ Ing. M. B., 3/ K.v. v. dle sp. zn. 28 (26) K 282/94 , a 4/ I. s. r. o., vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 49 Cm 2/2002, o stanovení povinnosti zdržet se neoprávněných zásahů do osobního vlastnictví mimo firemního, o návrhu žalobce na opravu usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. ledna 2007, č. j. 3 Cmo 14/2005-139, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. listopadu 2007, č. j. 3 Cmo 14/2005-157, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í:

V záhlaví označeným usnesením ze dne 30. listopadu 2007 Vrchní soud v Olomouci zamítl žalobcův návrh na opravu usnesení téhož soudu ze dne 31. ledna 2007, č. j. 3 Cmo 14/2005-139.

Žalobce podal proti usnesení odvolacího soudu ze dne 30. listopadu 2007 dovolání, dožaduje se jeho zrušení.

Dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud rozhodl o návrhu na vydání opravného usnesení ohledně svého rozhodnutí, není přípustné, jelikož nejde o žádný z případů uvedených v § 237 až § 239 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o. s. ř. ). Nejvyšší soud je proto odmítl podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ o. s. ř.; důvod zabývat se splněním podmínky uvedené v § 241 o. s. ř. za dané situace neměl (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 10. září 2008

JUDr. Zdeněk K r č m á ř

předseda senátu