29 Cdo 3473/2013
Datum rozhodnutí: 30.10.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 237 o. s. ř.
29 Cdo 3473/2013U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v právní věci žalobce Mgr. Z. M. , proti žalovanému Ing. M. J. , zastoupenému JUDr. Petrem Poledníkem, advokátem, se sídlem v Brně Zábrdovicích, Příkop 843/4, PSČ 602 00, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 3 Cm 319/2012, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. května 2013, č. j. 7 Cmo 191/2013-130, takto:
Dovolání se odmítá. Odůvodnění:

Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 15. dubna 2013, č. j. 3 Cm 319/2012-119, kterým Krajský soud v Brně přiznal žalovanému částečné osvobození od soudních poplatků.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), neboť neobsahuje vymezení toho, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (srov. § 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení pro tuto vadu nelze pokračovat.
Požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je podle § 241a odst. 2 o. s. ř. obligatorní náležitostí dovolání. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř., je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné. Tomuto požadavku přitom dovolatel nedostál.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. října 2013

JUDr. Jiří Zavázal
předseda senátu