29 Cdo 333/2010
Datum rozhodnutí: 17.02.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
29 Cdo 333/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně doc. JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobkyně CDV-2, LTD , se sídlem v Londýně, Peterborough Court, 133 Fleet Street, EC4A 2BB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo 44 34 554, zastoupené JUDr. Petrem Balcarem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Revoluční 15, PSČ 110 00, proti žalovaným 1) VESTING, spol. s r. o. - v likvidaci , se sídlem ve Šlapanicích, Jiráskova 1561, PSČ 664 51, identifikační číslo osoby: 49 43 28 69, 2) M. V. , zastoupenému JUDr. Radimem Chalupou, Ph.D., advokátem, se sídlem v Drnovicích, Kuzina 169, PSČ 679 76, 3) I. F. , a 4) Ing. J. D. , zastoupenému JUDr. Radimem Chalupou, Ph.D., advokátem, se sídlem v Drnovicích, Kuzina 169, PSČ 679 76, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 11/42 Cm 40/2003, o dovolání žalobkyně a druhého a čtvrtého žalovaných proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. května 2009, č. j. 14 Cmo 52/2009-196, ve znění opravného usnesení ze dne 9. července 2009, č. j. 14 Cmo 52/2009-214, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:


Proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Olomouci podali žalobkyně a druhý a čtvrtý žalovaní dovolání, které posléze (žalobkyně podáním ze dne 4. ledna 2011 a druhý a čtvrtý žalovaní podáním ze dne 12. ledna 2011) vzali v celém rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., když dovolací řízení bylo zastaveno. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 17. února 2011
doc. JUDr. Ivana Š t e n g l o v á předsedkyně senátu