29 Cdo 3290/2013
Datum rozhodnutí: 17.10.2013
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř., § 229 odst. 4 o. s. ř.29 Cdo 3290/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatelky V. P., zastoupené Mgr. Stanislavem Sochorem, advokátem, se sídlem v Olomouci, Pavelčákova 441/14, PSČ 779 00, za účasti družstva KOVO DRUŽSTVO Olomouc, se sídlem v Hlubočkách, Dukelských hrdinů 29, PSČ 783 61, identifikační číslo osoby 00031186, zastoupeného Mgr. Štěpánem Schenkem, advokátem, se sídlem v Přerově, Čechova 1184/2, PSČ 750 02, o neplatnosti usnesení členské schůze, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 30 Cm 146/2012, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. dubna 2013, č. j. 5 Cmo 150/2013-132, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením odmítl jako neprojednatelné [§ 211, § 43 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. )] odvolání navrhovatelky proti usnesení ze dne 31. ledna 2013, č. j. 30 Cm 146/2012-116, jímž Krajský soud v Ostravě rozhodl o návrhu o vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze zúčastněného družstva.
Proti usnesení odvolacího soudu podala navrhovatelka dovolání.
Podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. není dovolání přípustné podle ustanovení § 237 proti usnesením, proti nimž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř.
Právě o tento případ jde v posuzované věci. Usnesení, jímž odvolací soud odmítl odvolání navrhovatelky, je sice usnesením, jímž se odvolací řízení končí, ale podle ustanovení § 229 odst. 4 o. s. ř. může účastník napadnout žalobou pro zmatečnost též pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání (k tomu srov. obdobně i důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. května 2013, sen. zn. 29 NSČR 35/2013, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2013, sen. zn. 29 NSČR 36/2013).
Nejvyšší soud proto dovolání navrhovatelky podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání navrhovatelky bylo odmítnuto a družstvu podle obsahu spisu v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. října 2013

JUDr. Filip Cileček předseda senátu