29 Cdo 3143/2007
Datum rozhodnutí: 31.07.2007
Dotčené předpisy:

29 Cdo 3143/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudkyň JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Ivany Štenglové v právní věci žalobkyně Č. s., a. s., proti žalovaným 1) J. s. r. o., 2) P. R., 3) N. R., oběma zastoupeným advokátkou, 4) Ing. M. H., 5) S., spol. s r. o., 6) R.. p., spol. s r. o., a 7) Z. V., o zaplacení částky 3,876.109,61 Kč s příslušenstvím a o uplatnění zástavního práva, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 30 Cm 320/97, o dovolání sedmé žalované proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. června 2002, č.j. 9 Cmo 116/2002-90, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Proti v záhlaví označenému rozhodnutí odvolacího soudu podala sedmá žalovaná dovolání, které následným podáním datovaným 4. června 2007, došlým soudu prvního stupně 11. června 2007, vzala zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 31. července 2007


JUDr. Petr G e m m e l


předseda senátu