29 Cdo 3088/2011
Datum rozhodnutí: 21.09.2011
Dotčené předpisy: § 238a odst. 1 písm. a) o. s. ř. ve znění do 31.12.2007, § 8 ZKV ve znění do 31.12.2007
29 Cdo 3088/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a JUDr. Filipa Cilečka v konkursní věci úpadce P. J. , o zproštění výkonu funkce správce konkursní podstaty, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 32 K 29/2005, o dovolání Mgr. J. F. , zastoupeného JUDr. Markem Pořízkou, Ph. D., advokátem, se sídlem v Brně, Gorkého 1, PSČ 602 00, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. března 2010, sp. zn. 3 Ko 4/2010-424, takto:

Dovolání se odmítá.
O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 15. května 2009, č. j. 32 K 29/2005-301, Krajský soud v Brně (dále též jen konkursní soud ) zamítl návrh úpadce, aby správce konkursní podstaty Mgr. J. F. byl zproštěn výkonu funkce.
K odvolání úpadce Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením změnil usnesení konkursního soudu tak, že Mgr. J. F. zprostil výkonu funkce správce konkursní podstaty úpadce.
Dovolání odvolaného správce konkursní podstaty proti usnesení odvolacího soudu Nejvyšší soud odmítl podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), jelikož objektivně není přípustné podle žádného z ustanovení občanského soudního řádu. Nejde o usnesení, jímž by odvolací soud změnil usnesení soudu prvního stupně ve věci samé (srov. shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2003, sp. zn. 29 Odo 586/2003, uveřejněné v uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 9, ročník 2003, pod číslem 155).
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2007) plyne z § 432 odst. 1, § 433 bodu 1. a § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 21. září 2011 JUDr. Zdeněk K r č m á ř
předseda senátu