29 Cdo 3059/2011
Datum rozhodnutí: 17.12.2014
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.29 Cdo 3059/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Šukem v právní věci navrhovatelů a/ J. P. , zastoupeného JUDr. Petrem Zimou, advokátem, se sídlem v Praze 2, Slezská 13, PSČ 120 00, b/ P. Č. , zastoupeného JUDr. Petrem Zimou, advokátem, se sídlem v Praze 2, Slezská 13, PSČ 120 00, c/ M. V. , d/ Ing. P. U. , zastoupeného JUDr. Petrem Zimou, advokátem, se sídlem v Praze 2, Slezská 13, PSČ 120 00, e/ Ing. Z. N. , f/ J. B. , zastoupeného JUDr. Petrem Zimou, advokátem, se sídlem v Praze 2, Slezská 13, PSČ 120 00, g/ Ing. R. K. , zastoupeného JUDr. Petrem Zimou, advokátem, se sídlem v Praze 2, Slezská 13, PSČ 120 00, h/ V. V. a i/ M. B. , za účasti společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s. , se sídlem v Ostravě, Kunčicích, Vratimovská 689/117, PSČ 707 02, identifikační číslo osoby 45193258, zastoupené Mgr. Davidem Ilczyszynem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 8, PSČ 110 00, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 26 Cm 165/2009, o dovolání navrhovatelů a/ a d/ proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 8. března 2011, č. j. 8 Cmo 98/2010-194, o opravě usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. února 2014, č. j. 29 Cdo 3059/2011-249, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. února 2014, č. j. 29 Cdo 3059/2011-249, se opravuje tak, že příjmení navrhovatele d/ zní U. .

Odůvodnění:

Ve výroku označeným usnesením Nejvyšší soud zrušil, ve vztahu mezi navrhovateli a/ a d/ a společností ArcelorMittal Ostrava a. s., usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 8. března 2011, č. j. 8 Cmo 98/2010-194, a v tomto rozsahu věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.
V záhlaví usnesení Nejvyšší soud omylem uvedl chybně příjmení navrhovatele d/ jako U. (ve druhém pádu v záhlaví usnesení U. ), ač jeho příjmení správně zní U. (ve druhém pádu U. ). Proto předseda senátu Nejvyššího soudu přikročil v intencích § 243c a § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (ve znění účinném do 31. prosince 2012) k opravě uvedené nesprávnosti.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. prosince 2014
JUDr. Petr Šuk předseda senátu