29 Cdo 294/2012
Datum rozhodnutí: 11.04.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
29 Cdo 294/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců doc. JUDr. Ivany Štenglové a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele B. K. , zastoupeného Mgr. Janem Durčákem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Opatovická 4, PSČ 110 00, za účasti společnosti PMS Přerov a. s. , se sídlem v Přerově, Komenského 35, identifikační číslo osoby 14617099, zastoupené JUDr. Martinem Uzsákem, advokátem, se sídlem v Praze 2, Václavská 316/12, PSČ 120 00, o neplatnost usnesení valné hromady, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 76 Cm 240/2008, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. února 2011, č. j. 7 Cmo 124/2010-98, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze podal navrhovatel dovolání, které posléze, podáním ze dne 21. prosince 2011, doručeným soudu prvního stupně téhož dne, vzal v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.
O náhradě nákladů řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu, neboť dovolatel zavinil, že řízení muselo být zastaveno, společnosti však podle obsahu spisu v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně 11. dubna 2012
JUDr. Filip Cileček
předseda senátu