29 Cdo 2927/2009
Datum rozhodnutí: 29.06.2011
Dotčené předpisy: § 8 ZKV ve znění do 31.12.2007, § 236 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2007, § 238a odst. 1 písm. a) o. s. ř. ve znění do 31.12.200729 Cdo 2927/2009
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Filipa Cilečka a Mgr. Jiřího Zavázala v konkursní věci úpadce Progres Invest, spol. s r. o. , se sídlem v Chrudimi, Sečská 1, PSČ 537 01, identifikační číslo osoby 60934409, o zproštění výkonu funkce správkyně konkursní podstaty, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 44 K 268/97, o dovolání konkursního věřitele M. G. , proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. července 2008, č. j. 1 Ko 63/2008 - 3903, takto:

Dovolání se odmítá.
Odůvodnění:
Usnesením ze dne 26. září 2006, č. j. 44 K 268/97-3607, Krajský soud v Hradci Králové (dále též jen konkursní soud ) zamítl návrh konkursního věřitele M. G. (dále též jen M. G. ), doručený konkursnímu soudu 28. prosince 2005, aby správkyně konkursní podstaty byla zproštěna výkonu funkce.
K odvolání M. G. Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení konkursního soudu.
Dovolání M. G. proti usnesení odvolacího soudu Nejvyšší soud odmítl podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), jelikož objektivně není přípustné podle žádného z ustanovení občanského soudního řádu. Nejde o usnesení, jímž by odvolací soud potvrzoval usnesení soudu prvního stupně ve věci samé (srov. shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2003, sp. zn. 29 Odo 586/2003, uveřejněné v uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 9, ročník 2003, pod číslem 155). Vzhledem k ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř. je pro dovolací řízení bez významu, že dovolatel nebyl v dovolacím řízení zastoupen advokátem.
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2007) plyne z § 432 odst. 1, § 433 bodu 1. a § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. června 2011
JUDr. Zdeněk Krčmář
předseda senátu