29 Cdo 2849/2009
Datum rozhodnutí: 23.09.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.29 Cdo 2849/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Filipa Cilečka a Mgr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobkyně
EXPERATA, a. s.
, se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 823/33, PSČ 110 00, identifikační číslo 25 91 89 40, zastoupené Mgr. Martinem Žižkou, advokátem, se sídlem v Praze 1,

Na Příkopě 15, PSČ 110 00, proti žalovanému
Mgr. V. R.
, jako správci konkursní podstaty úpadkyně STAVO ARTIKEL a. s., identifikační číslo 63 49 21 30, o vyloučení pohledávek z konkursní podstaty úpadkyně, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 12 Cm 90/2005, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. února 2009,

č. j. 10 Cmo 43/2008-111, takto:


I. Dovolací řízení
se zastavuje.

II. Žádný z účastníků
nemá
právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:


Proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Olomouci podala žalobkyně dovolání, které posléze, podáním ze dne 24. srpna 2010, doručeným Nejvyššímu soudu dne 2. září 2010, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.

O náhradě nákladů řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu, neboť dovolatelka zavinila, že řízení muselo být zastaveno, žalovanému však žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 23. září 2010


JUDr. Petr G e m m e l

předseda senátu