29 Cdo 2669/2009
Datum rozhodnutí: 27.01.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.29 Cdo 2669/2009

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Ivany Štenglové a Mgr. Petra Šuka v právní věci žalobkyně Č. r. M. f., 1) P., s. r. o., a 2) I. P., oběma zastoupeným JUDr. R. C., Ph.D., advokátem, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 5 Cm 95/2003, o dovolání žalovaných proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. března 2009, č. j. 4 Cmo 87/2008-87, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci podali žalovaní dovolání, které podáním ze dne 15. ledna 2010, došlým Nejvyššímu soudu 19. ledna 2010, vzali zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. ledna 2010

JUDr. Petr G e m m e l
předseda senátu