29 Cdo 2609/2011
Datum rozhodnutí: 18.08.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.29 Cdo 2609/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobce Mgr. MUDr. Z. K. , zastoupeného Mgr. Robertem Vladykou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Revoluční 1, PSČ 110 00, proti žalovaným 1) F. J. a 2) I. J. , zastoupeným JUDr. Sylvií Sobolovou, Ph.D., advokátkou, se sídlem v Praze 1, Jungmannova 24, PSČ 110 00, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 47 Cm 348/2009, o dovolání žalovaných proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 26. dubna 2011, č. j. 5 Cmo 40/2011-310, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze podali žalovaní dovolání, které posléze, podáním ze dne 13. července 2011, vzali v celém rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., neboť dovolatelé (zpětvzetím dovolání) procesně zavinili, že řízení muselo být zastaveno, žalobci však žádné náklady dovolacího řízení nevznikly. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek. V Brně 18. srpna 2011

JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu