29 Cdo 2492/2012
Datum rozhodnutí: 24.10.2012
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
29 Cdo 2492/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců doc. JUDr. Ivany Štenglové a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatelky O V. , za účasti Stavebního bytového družstva SEVERNÍ MĚSTO , se sídlem v Praze 8 Bohnice, Lodžská 568, PSČ 181 00, identifikační číslo osoby 00034720, zastoupeného JUDr. Blankou Novotnou, advokátkou, se sídlem v Praze 6 Hradčany, Badeniho 290/1, PSČ 160 00, o převod bytu do vlastnictví, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 16 Cm 165/2002, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. března 2011, č. j. 11 Cmo 374/2010-278, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 15. června 2010, č. j. 16 Cm 165/2002-276, Městský soud v Praze odmítl podání navrhovatelky ze dne 20. června 2000.
K odvolání navrhovatelky Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně.
Proti usnesení odvolacího soudu podala navrhovatelka dne 7. července 2011 dovolání.
Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu - dále jen o. s. ř. ), soud prvního stupně ji usnesením ze dne 27. června 2012, č. j. 16 Cm 165/2002-308 (které bylo navrhovatelce doručeno dne 13. července 2012), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila ve stanovené lhůtě ani později; Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když dovolatelce, která z procesního hlediska zavinila zastavení dovolacího řízení, právo na náhradu nákladů nevzniklo a účastníkovi řízení podle obsahu spisu v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. října 2012

JUDr. Filip Cileček
předseda senátu