29 Cdo 2435/2011
Datum rozhodnutí: 31.08.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
29 Cdo 2435/2011

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a JUDr. Filipa Cilečka v právní věci žalobkyně DINESIA a. s., se sídlem v Praze 8, Střelničná 8/1680, PSČ 182 00, identifikační číslo osoby 63 99 95 79, zastoupené JUDr. Marií Oswaldovou, advokátkou, se sídlem v Pyšelích, Křiváček 9, PSČ 251 67, proti žalovanému JUDr. K. H., zastoupenému JUDr. Rostislavem Kovářem, advokátem, se sídlem v Třebíči, Bráfova tř. 52, PSČ 674 01, o zaplacení částky 3,886.902,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 55 Cm 83/2008, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. ledna 2011, č. j. 10 Cmo 31/2010-122, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Olomouci podala žalobkyně dovolání, které podáním ze dne 1. srpna 2011, doručeným Nejvyššímu soudu dne 5. srpna 2011, vzala zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení z důvodu zpětvzetí dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu, když žalovaný se práva na náhradu nákladů dovolacího řízení výslovně vzdal.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 31. srpna 2011

JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu