29 Cdo 2384/2007
Datum rozhodnutí: 20.01.2009
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Cdo 2384/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Filipa Cilečka a Mgr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobkyně G. C. L., , zastoupené JUDr. T. R., Ph.D., advokátem, proti žalovanému M. D., , zastoupenému opatrovníkem JUDr. J. K., justiční čekatelem Krajského soudu v Plzni, o zaplacení 29.886,- Kč s postižními právy ze směnky, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 47 Cm 7/2006, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 15. února 2007č. j. 5 Cmo 524/2006 79, takto:,

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Dovolatelka podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 5. ledna 2009, doručeným Nejvyššímu soudu dne 6. ledna 2009, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil. O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř. tak, jak se uvádí ve výroku, neboť dovolatelka zavinila, že řízení muselo být zastaveno a žalovanému náklady řízení nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. ledna 2009

JUDr. Ivana Š t e n g l o v á

předsedkyně senátu