29 Cdo 216/2017
Datum rozhodnutí: 31.01.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.29 Cdo 216/2017
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Filipem Cilečkem v právní věci navrhovatele Městského státního zastupitelství v Praze , se sídlem v Praze 5, nám. 14. října 2188/9, PSČ 150 00, za účasti 1) S.M.ARTSTUDIO, s. r. o. v likvidaci , se sídlem v Praze 10, Černokostelecká 2111/131, PSČ 100 00, identifikační číslo osoby 26164221, 2) S. N. , obou zastoupených Mgr. Janem Aulickým, advokátem, se sídlem v Českém Krumlově, Za Tiskárnou 327, PSČ 381 01, 3) E. D. , 4) T. P. , zastoupené Mgr. Ing. Daliborem Rakoušem, advokátem, se sídlem v Praze 2, Wenzigova 1004/14, PSČ 120 00, a 5) Ing. F. Č. , se sídlem v Praze 6, Krásného 8, PSČ 162 00, o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování likvidátora, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 72 Cm 65/2014, o dovolání S.M.ARTSTUDIO, s. r. o. v likvidaci a S. N. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. září 2015, č. j. 14 Cmo 369/2015-58, ve znění usnesení ze dne 13. září 2016, č. j. 14 Cmo 369/2015-97, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze podali účastníci 1) a 2) společné dovolání, které posléze společným podáním ze dne 9. prosince 2016, doručeným Městskému soudu v Praze téhož dne, vzali v plném rozsahu zpět.
Předseda senátu Nejvyššího soudu proto dovolací řízení v souladu s § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (od 1. ledna 2014) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. ledna 2017 JUDr. Filip C i l e č e k předseda senátu