29 Cdo 2073/2012
Datum rozhodnutí: 16.04.2013
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
29 Cdo 2073/2012


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Petra Šuka a Mgr. Milana Poláška v právní věci navrhovatelky J. C. , za účasti 1/ EMRIS, spol. s r. o., se sídlem v Praze 4, Ohradní 59, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 26177463, zastoupené JUDr. René Huškem, advokátem, se sídlem v Brně, Dvořákova 4, PSČ 602 00, a 2/ J. K. , o změnu zápisu do obchodního rejstříku, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 77232, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. listopadu 2010, č. j. 7 Cmo 279/2010-206, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze podala navrhovatelka dovolání, které posléze, podáním doručeným Nejvyššímu soudu dne 28. března 2013, vzala v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.
O náhradě nákladů řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu, neboť dovolatelka zavinila, že řízení muselo být zastaveno, ostatním účastníkům však v dovolacím řízení podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. dubna 2013
JUDr. Filip C i l e č e k
předseda senátu